แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าดูงาน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าดูงาน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าดูงาน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าดูงาน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วันที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น.

นักศึกษาภาคปกติ (ตอน 001) ตามรายชื่อลำดับที่ 14-26
และนักศึกษาภาคพิเศษ (ตอน 802)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ