แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 อ.ดร.วรุตม์  ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ