ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มช. ที่ 01/2562 เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 204 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มช.  ที่ 01/2562 เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 204 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มช.
ที่ 01/2562 เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 204 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ