แสดงรายละเอียดข่าวเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 (ฟรี)

เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 (ฟรี) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 (ฟรี)

คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” ครั้งที่ 2 (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองเบื้องต้นและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

วันเวลา ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
- นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
- ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนรับ 100 ท่าน (โครงการมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นและภาครัฐ คณะนิติศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อตามความเหมาะสม)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการถึงหน่วยงาน download ได้ที่ http://bit.ly/2GcuPxS

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2CRvsdV หรือ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 6 พฤษภาคม 2562 ณ www.law.cmu.ac.th หรือ Facebook : www.facebook.com/lawcmuservices/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ