แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องเรียนและห้องทำงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องเรียนและห้องทำงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องเรียนและห้องทำงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องเรียนและห้องทำงาน ให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ