แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ กรอกแบบสอบถามสภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ กรอกแบบสอบถามสภาวะการมีงานทำ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ กรอกแบบสอบถามสภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมจากบัณฑิตใหม่ทุกท่าน โดยให้บัณฑิตดำเนินการกรอกแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำในเว็บ www.cmu.ac.th หรือ http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/ หัวข้อ ภาวะการหางานของบัณฑิต โดยใช้ username คือหมายเลขบัตรประชาชน password คือรหัสนักศึกษา สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 53 นี้นะคะ หากไม่เข้าไปกรอกแบบสอบถามถือว่ารายงานตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ