แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ National Tsing Hua University Global Summer School 2019

โครงการ National Tsing Hua University Global Summer School 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ National Tsing Hua University Global Summer School 2019

ด้วย National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ National Tsing Hua University Global Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้เพิ่มทักษะ ความรู้ ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป 1,850 USD และสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,750 USD หากมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีส่วนลด 50 USD ต่อคน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ http://oga.nthu.edu.tw/global-summer-school/lang/en

สำหรับน้องๆ คณะนิติศาสตร์ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 (พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ