แสดงรายละเอียดข่าว2019 NCTU Summer Program, Taiwan

2019 NCTU Summer Program, Taiwan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2019 NCTU Summer Program, Taiwan

2019 NCTU Summer Program, Taiwan ระยะเวลา 15 ก.ค. - 7 ส.ค. 62 โดยมีค่าธรรมเนียมได้แก่ Application Fee, Program Fee และค่าที่พักเป็นเงิน 45,000 NTD และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/h36C1C ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ชั้น 1 (พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ