แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University (CBNU) : Fall 2019 ณ ประเทศเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University (CBNU) : Fall 2019 ณ ประเทศเกาหลี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University (CBNU) : Fall 2019 ณ ประเทศเกาหลี

Chungbuk National University (CBNU) ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่สนใจสามารถ download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/rqgFDjและยื่นใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ชั้น 1 (พี่โป้ยเซียน / พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ