แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน 1 จุด บริเวณใต้บันใดชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบเสนอราคาเช่าพื้นที่ ได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ