ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน 1 จุด บริเวณใต้บันใดชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบเสนอราคาเช่าพื้นที่ ได้ที่นี่