แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมเสวนาเรื่อง มุมมองหลังการเลือกตั้ง ในสายตาผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง

กิจกรรมเสวนาเรื่อง มุมมองหลังการเลือกตั้ง ในสายตาผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสวนาเรื่อง มุมมองหลังการเลือกตั้ง ในสายตาผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง

กิจกรรมเสวนาเรื่อง มุมมองหลังการเลือกตั้ง ในสายตาผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ของการเสวนา
1. เพื่อสังเกตการณ์เลือกตั้ง 2562 ว่าจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่
2.เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ทั้งกลุ่มนักศึกษา ประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ร่วมเสวนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ผู้แทนจาก we watch
ผู้แทนจากศูนย์ทนายพิทักษ์สิทธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ