แสดงรายละเอียดข่าวPutra Experience: Mobility Programme at Universiti Putra Malaysia 2019 [หมดเขต 22 มีนาคม 2562]

Putra Experience: Mobility Programme at Universiti Putra Malaysia 2019 [หมดเขต 22 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Putra Experience: Mobility Programme at Universiti Putra Malaysia 2019  [หมดเขต 22 มีนาคม 2562]

Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Putra Experience: Mobility Programme at Universiti Putra Malaysia เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1618


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ