แสดงรายละเอียดข่าวทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ปี 2563 [หมดเขต 10 มิถุนายน 2562]

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ปี 2563 [หมดเขต 10 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ปี 2563 [หมดเขต 10 มิถุนายน 2562]

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้บริหารระดับกลาง นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง สมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ปี 2563 เพื่อไปศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 – 12 เดือน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-hubert-h-humphrey-fellowship-program/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ