แสดงรายละเอียดข่าวทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) [หมดเขต 17 มิถุนายน 2562]

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) [หมดเขต 17 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) [หมดเขต 17 มิถุนายน 2562]

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) สมัครสอบชิงทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 9เดือน
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม www.fulbrightthai.org หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1391


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ