แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 24 เมษายน 2562]

ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 24 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels [หมดเขต 24 เมษายน 2562]

สำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programe และ Academy for Research and Higher Education (ARES) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium / Wallonia – Brussel 2019 สำหรับอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ผ่าน Ms. Florence Maertens อีเมล์ Florence.maertens@ares-ac-be หรือ +35 2 225 4506
รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=966


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ