แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา New Zealand Scholarships 2562 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships 2562 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships 2562 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

รัฐบาลนิวซีแลนด์ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาชาวไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
- ระดับอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร 1 ปี
- ระดับปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี
- ระดับปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี

ในสาขาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ โดยหมดเขตการรับวันที่ 28 มีนาคม 2562 เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1601คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ