แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร ณ University College Dublin [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร ณ University College Dublin [หมดเขต 31 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร ณ University College Dublin [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 2 ทุน


ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ocsc.go.th/node/4154


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ