แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัต

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการส่งบทความวิชาการ
ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562  - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference62/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ