แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนแยกตอนเรียน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนแยกตอนเรียน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนแยกตอนเรียน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนแยกตอนเรียน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001 และ 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ตอนเรียน 001 ภาคปกติ
เรียนทุกๆ วันจันทร์ เวลา 16.30-17.30 น. ห้องประชุมใหญ่

ตอนเรียน 801 ภาคพิเศษ
เรียนทุกๆ วันพุธ เวลา 16.30-17.30 น. ห้อง LB1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ