แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 (สำหรับนักเรียน โควต้า มช.)

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 (สำหรับนักเรียน โควต้า มช.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 (สำหรับนักเรียน โควต้า มช.)

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
สำหรับนักเรียน โควต้า มช

รายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม http://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1552451191.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ