ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว