แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ CMU Talent Youth: Let’s Get Abroad 2019 รอบที่ 2 [หมดเขต 12 มีนาคม 2562]

โครงการ CMU Talent Youth: Let’s Get Abroad 2019 รอบที่ 2 [หมดเขต 12 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ CMU Talent Youth: Let’s Get Abroad 2019 รอบที่ 2 [หมดเขต 12 มีนาคม 2562]

กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ CMU Talent Youth: Let’s Get Abroad 2019 รอบที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล (TOEFL หรือ IELTS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. มีผลคะแนนสอบ EPTUS ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป อายุผลสอบไม่เกิน 1 ปี
3. มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยคู่มิตรในต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัคร ได้แก่
1. Application form
2. ผลคะแนนสอบ EPTUS อายุผลสอบไม่เกิน 1 ปี
ผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายใน วันที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ