แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program [หมดเขต 14 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program [หมดเขต 14 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program [หมดเขต 14 มีนาคม 2562]

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโท ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ 50,000 JPY (รวมค่าที่พักและการเข้าร่วมกิจกรรม) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง

นักศึกษาที่สนใจต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT 61, PBT 500 หรือ IELTS 5.0 ขึ้นไป และโปรดส่งเอกสารดังนี้
1. Application Form
2. Self-Declaration of Health
3. Pledge
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabraod/sa_page6/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ