แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Zhongnan University of Economics and Law Summer Credit Course Program (ZSP) 2019 [หมดเขต 22 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Zhongnan University of Economics and Law Summer Credit Course Program (ZSP) 2019 [หมดเขต 22 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการแลกเปลี่ยน Zhongnan University of Economics and Law Summer Credit Course Program (ZSP) 2019  [หมดเขต 22 เมษายน 2562]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จาก Zhongnan University of Economics and Law เมือง Wuhan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับ โครงการแลกเปลี่ยน Zhongnan University of Economics and Law Summer Credit Course Program (ZSP) 2019 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมจีน ตลอดจนกฎหมายจีนที่สำคัญ ได้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงในกระบวนวิชาตามแพคเกจที่กำหนด หรือเลือกเป็นรายวิชาได้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้วจะได้รับหน่วยกิตจากทางสถาบันดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ได้ที่ [url] https://iesmis.zuel.edu.cn/html/article_content/201901/D42851A622C542D78F29F9EA759609D7.shtml[/url] และ เอกสารตามไฟล์แนบ

โดยให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งที่ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ