แสดงรายละเอียดข่าวอบรม Google’s University visit: Digital Citizenship & Digital Intelligence [หมดเขต 11 มีนาคม 2562]

อบรม Google’s University visit: Digital Citizenship & Digital Intelligence [หมดเขต 11 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรม Google’s University visit: Digital Citizenship & Digital Intelligence [หมดเขต 11 มีนาคม 2562]

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท กูเกิล ประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง Google’s University visit: Digital Citizenship & Digital Intelligence โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเสพ สร้าง สื่อกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/4XapXjKwE3p0TdLL2 ภายในที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ