แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Start develop up

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Start develop up - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Start develop up

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์ค เชียงราย จะจัดกิจกรรม Start develop up เปิดใจเรียนรู้โลกกว้างเปิดโอกาสเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ให้ออกมาสร้างสรรค์เกี่ยวกับธุรกิจสร้างความเติบโตแก่บ้านเกิด
และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับธุรกิจแบบใหม่ ได้นำเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนและเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Start develop upสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ