แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Hirosaki University Fall Semester 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Hirosaki University Fall Semester 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Hirosaki University Fall Semester 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับ Fall Semester จัดขึ้นระหว่างวันที่ ตุลาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Checklist of Document
2. Confirmation Form
3. Application for Short Term Program
4. Study Plan
5. Recommendation Letter
6. Certificate of Enrollment
7. Official Transcript
8. Certificate of Health
9. Self Declaration of Health
10. Application for Certificate of Eligibility
11. 4 ID Photo
12. A Copy of Passport
13. Pledge

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารการประกอบการสมัคร ให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/syllabus-for-2018-fall.pdf
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1577

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ