แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Students for Fall 2019 ณ National Dong Hwa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) [หมดเขต 21 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Students for Fall 2019 ณ National Dong Hwa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) [หมดเขต 21 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Students for Fall 2019 ณ National Dong Hwa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) [หมดเขต 21 มีนาคม 2562]

National Dong Hwa University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Students for Fall 2019

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัคร ประกอบด้วย Transcript, Bio data, Certificate of enrollment (หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา) และ ผลสอบ EPTUS ให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 21มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://ias.ndhu.edu.tw/sisteruniv/index/index/rid
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1581

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ