แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Yamaguchi University Fall 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Yamaguchi University Fall 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Yamaguchi University Fall 2019 [หมดเขต 3 เมษายน 2562]

Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทกับ Yamaguchi University สำหรับ Fall Semester จัดขึ้นระหว่างวันที่ ตุลาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นผลคะแนน JLPT หรือ J-CAT ขึ้นอยู่กับคณะที่นักศึกษาต้องการศึกษา นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Student Agreement
2. Study Plan
3. CV
4. Statement of Japanese Language Proficiency
5. Certificate of Language Proficiency
6. Certificate of Enrollment
7. Official Transcript
8. Recommendation Letter by Dean
9. 2 Passport Photos
10. Copy of Passport

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
- Fact Sheet ได้ที่ http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/2019F&2020SFACTSHEET.pdf
- Student Agreement ได้ที่ http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/recruitment/2019F/STUDENTAGREEMENT

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1576

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ