แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน EPOK 2019-2020 [หมดเขต 18 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน EPOK 2019-2020 [หมดเขต 18 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน  EPOK 2019-2020 [หมดเขต  18 เมษายน 2562]

Okayama University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน EPOK 2019-2020 โดยเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาผู้สนใจกรุณาศึกษารายละเอียด เช่น เอกสารประกอบการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัคร ได้ที่ [url] http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html[/url]

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1574

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ