แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2019 [หมดเขต 25 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2019 [หมดเขต 25 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2019 [หมดเขต  25 เมษายน 2562]

Chung-Aung University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2019 “Touch the World” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://causummer.com/schedule/ และ https://causummer.com/program/ เกี่ยวกับเอกสารประกอบการสมัคร ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ก่อนทำการสมัคร

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1572

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ