แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ : “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” 27 ก.พ. 62

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ : “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” 27 ก.พ. 62 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ : “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” 27 ก.พ. 62

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน LB1201 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มช. สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร 053-943595 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/oJkLYj

จัดโดย
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เชียงใหม่ เขียว สวย หอม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ