แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

คณะนิติศาสตร์ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะฯในการรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม จากบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการในการคุ้มครองสุขภาพ ประกันชีวิต ให้แก่บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ