แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน ISEPTUFS for 2019-2020 [หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน ISEPTUFS for 2019-2020 [หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน ISEPTUFS for 2019-2020 [หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2562]

Tokyo University of Foreign Studies แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ISEPTUFS for 2019-2020 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหรือโท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2019 – 28 มกราคม 2020 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEFL iBT 71, PBT 530, CBT 197 หรือ IELTS 6.0 หรือ Cambridge CAE Grade C หรือ Cambridge CPE Grade C
2.  หรือ มีความสามารถด้านทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยมีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป (Prefer N1)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับทุน Jasso เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ประสงค์สมัครรับทุน Jasso ต้องมีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ผู้สนใจให้จัดทำใบสมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://e-apply.jp/n/tufs-4/guide/indec.html และ

www.tufs.ac.jp/English/admission/non-degree/exchange/overview.htmlคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ