แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กับ 177332 ตอน 801 (วันนี้)

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กับ 177332 ตอน 801 (วันนี้) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กับ 177332 ตอน 801 (วันนี้)

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กับ 177332 ตอน 801 (วันนี้)

วัน ศุกร์ ที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 16.30-19.30 น.
-กระบวนวิชา 177181 ตอน 801 เดิมเรียนห้อง ประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียน LB 1401
-กระบวนวิชา 177332 ตอน 801 เดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปฟังบรรยายพิเศษ ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ สลับห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ