แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ขอความร่วมมือประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละกระบวนวิชา นั้น

คณะนิติศาสตร์จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง mis.chiangmai.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2553

เนื่องจากข้อมูลการประเมินการเรียนการสอนดังกล่าวจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบประเมินออนไลน์ได้ผ่านระบบ CMU MIS
โดยใช้อีเมล์นักศึกษา เช่น u490710066@cm.edu เป็นชื่อผู้ใช้งาาน
และใช้รหัสผ่านอีเมล์ 7 หลักจากสำนักทะเบียน เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

โดยท่านสามารถดูคู่มือการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
หรือหากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานCMU MIS ได้ที่ 053-943-832

กรณีทำรหัสผ่านสูญหายหรือไม่ทราบรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านการประเมินได้ที่งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ