แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของทนายความ”

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของทนายความ” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของทนายความ”

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของทนายความ” (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิแพ่ง 2)
ร่วมพูดคุยกับคุณเทิดเกียรติ รุจิราวรรณกร ทนายความ (lawfirm)

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ