แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน พุธ ที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
-ยกเลิกการสอนชดเชยในวันและเวลาดังกล่าวและจะประกาสการสอนชดเชยให้ทราบต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ