แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ภาคพิเศษ ตอน 801
วัน จันทร์ ที่ 11 กพ 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1403

ภาคปกติ ตอน 001
วัน อังคาร ที่ 12 และวัน ศุกร์ ที่ 15 กพ 62 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ