แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียน นิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562

ตารางเรียน นิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียน นิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562

ตารางเรียน นิติตรรกศาสตร์ วันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562

Sec.804 ที่เรียนกับอาจารย์อัษฎายุทธ ให้มาเรียนเวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB1401

หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถมาเรียนตามเวลาช่วงเช้าได้ ให้เข้าเรียนเวลาบ่าย sec. ใดก็ได้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ