แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของผู้พิพากษา” (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิแพ่ง 2)

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของผู้พิพากษา” (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิแพ่ง 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของผู้พิพากษา” (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิแพ่ง 2)

เชิญเข้าฟังสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “วิธีพิจารณาความแพ่งจากมุมมองของผู้พิพากษา” (เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิแพ่ง 2)

ร่วมพูดคุยกับท่านพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

---------------------------------------------------------------

ดังนั้นจึงขอประกาศงดการเรียนการสอนวิแพ่ง 2 (โดยให้นักศึกษามาเข้าฟังบรรยายพิเศษในวันเสาร์แทน)

ภาคปกติ งดเรียน วันอังคารที่ 5 และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคพิเศษ งดเรียน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ