แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เข้าดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ