แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China campus [หมดเขต 6 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China campus [หมดเขต 6 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China campus [หมดเขต 6 มีนาคม 2562]

Nottingham China campus แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2019/20 Mobility Nottingham China Campus

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการสมัคร
www.nottingham.edu.cn/en/global/exchange-and-study-abroad/inbound.aspx
http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด Exchange Programs
ข้อมูลทุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
www.nottingham.edu.cn/en/global/degree-programme/scholarship-financial-aid/nondegree.aspx

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ