แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Summer Session 2019 [หมดเขต 15 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Summer Session 2019 [หมดเขต 15 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Summer Session 2019 [หมดเขต 15 มีนาคม 2562]

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Waseda Summer Session 2019 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562) โดยเปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 10 - 29 มีนาคม 2562

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด Exchange Programs


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ