แสดงรายละเอียดข่าวWaseda University Fall 2019 Application Link [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562]

Waseda University Fall 2019 Application Link [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Waseda University Fall 2019 Application Link [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562]

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ Waseda University Fall 2019 Application Link โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารการสมัครได้ที่ www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ