แสดงรายละเอียดข่าวทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก Fulbright Thai Graduate Scholarship [หมดเขต 22 เมษายน 2562]

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก Fulbright Thai Graduate Scholarship [หมดเขต 22 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก Fulbright Thai Graduate Scholarship [หมดเขต 22 เมษายน 2562]

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนสูงสุด 7 ทุน ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org

และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ