แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Thailand Short Course 2019 [หมดเขต 4 มีนาคม 2562]

โครงการ Thailand Short Course 2019 [หมดเขต 4 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Thailand Short Course 2019 [หมดเขต 4 มีนาคม 2562]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งจัดกิจกรรม Thai Community in Globalized Context ภายใต้โครงการ Thailand Short Course 2019 โดยรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็น Buddy กับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ www.soc.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ