แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (moot court) ระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (moot court) ระดับประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (moot court) ระดับประเทศ

--รับสมัคร—คัดเลือกแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (moot court) ระดับประเทศ
ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมลอาจารย์คนึงนิจkhanuengnit.kha@cmu.ac.th
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (เพื่อนัดพูดคุยกันในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมเงินสด 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุด พร้อมเงินสด 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ พร้อมเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท
ส่งเอกสารพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยมีการทดสอบและคัดเลือกเหลือเพียง 16 ทีม เท่านั้น
กำหนดการ
ปฐมนิเทศแชี้แจงโจทย์และกฎกติกาในการแข่งขันแก่ผู้สมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
แข่งขันรอบแรก วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562
แข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2562
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลวันที่ 4 เมษายน 2562
สถานที่แข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/mootcourt2019/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ