แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยานิพนธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว และเว็บไซต์ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/office_occ/sub.php?nid=9081

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ