แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I ในกระบวนวิชา 177450 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I ในกระบวนวิชา 177450 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I ในกระบวนวิชา 177450 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I ในกระบวนวิชา 177450 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ให้นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I ตอบคำถามจากข้อมูลที่อาจารย์ให้มา(ตามไฟล์แนบ) และกำหนดส่งงาน วัน จันทร์ ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 9.00 น. ที่ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ